Tehnologija betoniranja betona

Tehnologija 0 Comments
Tehnologija betoniranja betona

Betoniranje sten in predelnih sten

Pri hranjenju betonske mešanice z višine več kot 2 m se uporabljajo povezovalni stebri. Tanke stene in predelne stene z debelino manj kot 15 cm, kjer je nemogoče uporabljati debla, se betonirajo v višinah do višine 2 m, pri čemer je ena stran oplaščenja postavljena na polno višino. Ojačitev je pritrjena na ta opaž. Druga stran oplaščenja je postavljena na višino ene stopnje na koncu betoniranja prejšnjega sloja. Kompaktno mešanico z notranjimi ali zunanjimi vibratorji. Nadaljujemo betanje na naslednjem najvišjem delu stene ali predelne stene šele po izgradnji delovnega sklepa.

Tehnologija betoniranja betona

Gradbena tehnologija

Betoniranje armiranobetonskih sten in stebrov različnih konstrukcij se izvede, ko je betonska mešanica dobavljena v prenosnem rotacijskem bunkerju z žerjavnim žerjavom ali preko betonske linije z betonsko črpalko. Stene debeline več kot 150 mm in visoke do 3 m, pa tudi do 150 mm debeline in manj kot 2 m, so betonirane na celotno višino hkrati. Z večjo višino se betoniranje izvede v premerih višine do 3 in 2 m. Opaž je postavljen na eni strani do celotne višine konstrukcije, po drugi strani pa okoli (slika 6.19, d).

Tehnologija betoniranja betona

Betoniranje sten in predelnih sten

Splošne informacije. Pred začetkom betoniranja preverimo skladnost opažev s projektom, položaj armature, vgrajene dele, geometrijske dimenzije opaža, njegovo trdnost in stabilnost ter razpoložljivost naprav za varno in priročno delovanje. Rezultati preverjanja dejanja.

Tehnologija betoniranja betona

3. TEHNIČNI IN EKONOMSKI KAZALCI

Če plačilni postopek na spletnem mestu plačilnega sistema še ni končan, se sredstva NE bremenijo z vašega računa in ne bomo prejeli potrdila o plačilu. V tem primeru lahko ponovite nakup dokumenta s pomočjo gumba na desni.

Tehnologija betoniranja betona

Navodila

Obloge so narejene na vseh lepilih za ploščice. Za tehnične rezervoarje v vseh treh možnostih je dovoljeno, da se ne polagajo. Hidravlični preskusi se izvajajo pred obrnjenim delom in po njih po SNiP 3.05.04-85 *, oddelkih 7.32, 7.33 ne prej kot sedem dni po izvedbi hidroizolacijskih del.