Kapitalska gradnja je

Gradnja 0 Comments
Kapitalska gradnja je

Kapitalska gradnja

Kapitalska gradnja je gradnja vseh objektov, za katere je potrebno opraviti ne samo gradbena in inštalacijska dela, temveč tudi zemeljska dela na napravi tako imenovanih zakopanih temeljev ter delo pri gradnji ograjenih in podpornih konstrukcij, povezavo vseh potrebnih inženirskih komunikacij. Kapitalska gradnja je tudi dejavnost izgradnje novih in modernizacije starih industrijskih in neproizvodnih objektov.

Kapitalska gradnja je

Objekti, ki niso objekti kapitalske gradnje (začasne stavbe, kioske, skladišča in druge podobne stavbe) uredi kodo

Stanovanjska stavba (hiša) je sestavljena iz prostorov in prostorov pomožne rabe, namenjenih državljanom, da izpolnjujejo domače in druge potrebe v zvezi z njihovim bivanjem v takšni stavbi. Stanovanjske stavbe (hiše) vključujejo stanovanjske hiše trajnega tipa, domove, zavetja, hiše manevernih skladov, domove za starejše in invalide, veterane, posebne domove za starejše, sirotišnice, dijaške domove v šolah in internatih ter druge domove.

Kapitalska gradnja je

Objava navigacije

Danes bomo poskušali ugotoviti, kakšne so začasne strukture, poskusite našim potencialnim strankam dati odgovor na vprašanje, kakšne so ne kapitalske zmogljivosti, kako jih ločiti od kapitalskih objektov in v skladu s katerimi pogoji naj bi zgradili hangar, skladišče ali šotorsko zavetje, tako da jo je mogoče pripisati začasnim zgradbam in zgradbam (npr. montažna skladišča, modularne zgradbe).

Kapitalska gradnja je
Kapitalska gradnja je

Portal "Odvetnik" – vaš uspeh v šoli in delu!

Kapitalska gradnja je dejavnost državnih organov, organov lokalne samouprave, posameznikov in pravnih oseb, katerih namen je ustvarjanje novih in posodobitev obstoječih proizvodnih in neproizvodnih osnovnih sredstev. Je ena od najpomembnejših vej materialne proizvodnje, osnova za razvoj vseh drugih podružnic in služi kot glavni vir razširjene reprodukcije. Kapitalska gradnja kot ena od vej materialne proizvodnje vključuje tudi dejavnosti, povezane z načrtovanjem in raziskovalnim delom, pripravo tehnične dokumentacije, potrebne za gradnjo, montažo, zagon in druga posebna kapitalska dela.